Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προύπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2016 που αφορούν σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες