Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2017 και αφορούν την αγορά ανταλλακτικών και τις εργασίες επισκευής και συντήρησης του Εκσκαφέα –Φορτωτή ΜΕ 34924 του Δήμου Δεσκάτης.