Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων για πληρωμή έργων παρελθόντων ετών που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2018 που αφορούν σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες έργων.