ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2016 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΔΑΠΑΝΕΣ