Ψήφιση γενομένης δαπάνης για την προβολή του Δήμου στο περιοδικό philoxenia.