ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2017 ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ