Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου « Χαλικοστρώσεις αγροτικών δρόμων και κατασκευή τεχνικών δρόμων προς Κατάκαλη » αναδόχου Δήλμα Βασιλείου Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. με αριθμό μελέτης 7/2016