Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Δηλωθεισών Βλαβών από Ανωτέρω Βία στο έργο: « Αντιπλημμυρικά έργα ( Κατασκευή Τεχνικών Πρόσβασης ) »