Προτάσεις έργων για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου