Πρόταση για υπογραφή σύμβασης Δήμου Δεσκάτης με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – ΕΛΚΕ για τη δημιουργία πιλοτικού αγροκτήματος στο Δήμο Δεσκάτης