ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ