«Πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014 – 2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ (ΕΚΤ)» συγχρηματοδοτούμενο από το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο, στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Δεσκάτης».