Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Δεσκάτης, για το διδακτικό έτος 2022-2023 και κατανομή των εγκεκριμένων ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού Μερικής Απασχόλησης.