ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ