Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας ως οκτώ (8) μηνών για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που αφορούν στην προστασία από τις επιπτώσεις του κορονοϊού στo Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολεοδομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 74 του ν.4745/6-11-2020.