ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ