Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στο ΕΠΑΛ 2017-20018