ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ (18-12-2017)