ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ( 13-10-2017)