ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛ700ΗΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ (19-9-2017)