ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ 0,15% ΓΡΑΜ.ΕΙΣΠ. 569/2017 ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ