ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ 0,15% ΓΡΑΜ.ΕΙΣΠ. 516/2017 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ