ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ 0,15% ΓΡΑΜ.ΕΙΣΠ. 488/2017 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ