ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ 0,15% ΓΡΑΜ.ΕΙΣΠ. 381/2017 Θ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2017