ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ 0,15% ΓΡΑΜ.ΕΙΣΠ. 374/2017 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ