ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ 0,15% ΓΡΑΜ.ΕΙΣΠ. 192/2017 ΣΤ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2017