ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ 0,15% ΓΡΑΜ.ΕΙΣΠ. 172/2017 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ