ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017