ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ