Προμήθεια οχήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δ. Δεσκάτης-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΣΑΕ 0552017ΣΕ05500010