ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΤΕΝΤΑΣ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ