Προμήθεια λιπαντικών για μεταφορικών μέσων-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΥΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΗΣ