Προμήθεια λιπαντικών για μεταφορικών μέσων-2019 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ