Προμήθεια λιπαντικών για μεταφορικά μέσα ΔΕ ΧΑΣΙΩΝ-2019 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ