Προμήθεια λιπαντικών για μεταφορικά μέσα ΔΕ ΧΑΣΙΩΝ