ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ