Προμήθεια και υπηρεσία για την εκτέλεση διαφόρων σιδηροκατασκευών στις εγκαταστάσεις του Δήμου Δεσκάτης και στα μηχανήματά του