Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών στο εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Δεσκάτης-4ος Λογαριασμος-Χρηματοδότηση ΣΑΕΠ 0510025