Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών στο εξωτερικό δ’ικτυο ύδρευσης του Δήμου Δεσκάτης-2ος Λογαριασμός