Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών στο εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Δεσκάτης-2ος Λογαριασμός-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΔΕ: 2017ΕΠ00510025