ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ