ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ16SYMV005661778/09-11-2016