Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ ΧΑΣΙΩΝ-2021 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ