Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό-Κλειστό γυμναστήριο