Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό-ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ