Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό-ΚΕΝΤΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΣΑΕ510036