Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 2021