Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό ΔΕ ΧΑΣΙΩΝ