Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό-2020-ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΕΠ 00510036