Προμήθεια καυσίμων για λειτουργία χλοοκοπτικών μηχανημάτων-Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΗΣ 2021